Montessoripedagogik

”Världen börjar med barnen”  är ett av många citat från Maria Montessori. Ingen kan lära någon annan något. Däremot kan vi stimulera barnet egna resurser att själv hämta kunskaper.

I en montessorigrupp är det lärarens uppgift att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov och att den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Lärarens uppgift är också att berätta, beskriva och stimulera till diskussion och nya frågeställningar, visa var kunskap finna att hämta och visar hur materielen ska användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnen att arbeta självständigt med sin uppgift.

Montessoripedagogiken bygger på:

  • Respekt för barnet, för individen
  • En förberedd miljö
  • Frihet och ansvar
  • Helheten före detaljerna
  • Åldersblandade grupper

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy