Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande samt ligger till grund för barnets fortsatta skolgång. Montessori-materialet, utomhus-pedagogik, sagor och berättande, drama, rytmik, musicerande, dans och skapande i olika material förbereder barnet inför skolan och det väcker barnets lust, intresse och nyfikenhet för skolan. Via leken hjälper vi barnet att tillägna sig kunskaper för det fortsatta lärandet.

Eleverna ska ges möjlighet att redan från förskoleklassen få utveckla entreprenörskap genom att uppmuntra och stimulera deras kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Inom montessoripedagogiken är detta ett naturligt förhållningssätt som ofta beskrivs med ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy